Opplæringskontoret Rogaland

Vi er opptatt av kvalitet gjennom hele fagopplæringen, slik at våre lærlinger skal bli faglig dyktige og stolte svenner den dagen de består svenneprøven.

KONTAKT INFORMASJON
  • Adresse: Engelsminnegate 38, 4008 Stavanger
  • Telefon: 51 52 42 00
  • Email: post@opprog.no

Rockwool

AS ROCKWOOL er et heleiet norsk datterselskap av ROCKWOOL International A/S. Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull. Konsernet er også blant verdens ledende isolasjonsprodusenter. Sammen med andre produkter til byggenæringen, som for eksempel himlingsprodukter og fasadeplater, sikrer konsernet energieffektive og brannsikre bygg med god akustikk og behagelig inneklima. Forretningsområder utenfor byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribransjen, spesialfibre til bremsebelegg og pakninger, samt systemer til støy- og vibrasjonsdemping ved vei og jernbanerAS ROCKWOOL i Norge har ca. 250 ansatte, som omfatter administrasjonen i Oslo, salgsapparatet, og to fabrikker; en i Moss og en i Trondheim. Konsernet har over 11.000 medarbeidere og har hovedkontor utenfor København. . Konsernet omsatte i 2014 for EUR 2.180,4 mill. Konsernet har sitt tyngdepunkt i Europa, men har også produksjon, salg og serviceytelser i Nord-Amerika og Asia. Godt hjulpet av et stort nettverk av forretningsforbindelser når konsernets produkter og løsninger nesten alle deler av kloden.

Web: http://www.rockwool.no/

Epost: http://www.rockwool.no/kontakt

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19
0401 OSLO
Tlf. 22 02 40 00

Web.